qua tang avatar

Báo danh nhận thưởng mỗi ngày trong Avatar

Posted on

Có rất nhiều ưu đãi lớn mà NPH Game Avatar cho biết chĩ cần bạn báo danh thường xuyên mỗi ngày thì bạn sẽ nhận được nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn trong game. Để báo danh hằng ngày, bạn đến gặp NPC lái buôn phía trước nông trại vui vẻ. Sau đó chọn Quà […]